Browsed by
Category: Poem/ कविता

कविता

भेट

भेट

आठवते दिवसजेव्हा तू आणि मीफक्त दोघेच असंचउगाचनेहमीचतिन्हीसांजेला भेटायचो तेज गेलेलेथकलेलेकोमेजलेलेचेहरे असायचे भावनाइच्छाआकांक्षाफक्त एकच भूक… —————————#random#killicorner#गूढार्थ————————-© *पल्लवी कुलकर्णी/किल्ली*————————-

पूर्वीची मी ….. आताची मी _ कविता

पूर्वीची मी ….. आताची मी _ कविता

पूर्वीची मी ….. आताची मी _ कविता ———————————— पूर्वीची मी साधा विनोद ऐकला तरी फिदीफिदी हसत असे उंचावरून कोसळणाऱ्या धबधब्याप्रमाणे खळाळून वाहत असे । आता अख्खी विनोदी गोष्ट वाचली तरी हसू येत नाही कुणी खिंकाळून हसलं तर आवडतही नाही ।। पूर्वीची मी भुक्कड अशी खादाडी करत हिंडत असे बिनधास्तपणे रस्त्यावर भैयाकडची पाणीपुरी हाणत असे । आताशा चटपटीत चाट हायजिनिक वाटत नाही कुणी खात असेल तर आवडतही नाही ।। पूर्वीची मी कुठलाही विषय घेऊन अखंड बडबड करत असे अनंतकाळ वाहणाऱ्या वाऱ्याप्रमाणे…

Read More Read More

परी व्हायचंय मला _ कविता

परी व्हायचंय मला _ कविता

परी व्हायचंय मला _ कविता ———————————————– असे कसे हे शोषित पारतंत्र्यातील जगणे बंधनाच्या कोंदट कारागृहात मनाला जखडून ठेवणे | व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या जाणिवांना थांबवणे भावनांना आतल्या आत दाबून टाकत कुढत राहणे || सगळे साखळदंड तोडून टाकणार मी कारागृहाच्या चौकटी फोडून टाकणार मी | वायुप्रमाणे संचार करणार मी अनंत ब्रह्मांडे पालथी घालणार मी || स्वातंत्र्याचे पंख लेवून स्वछंदपणे विहरायचंय ह्या कोंडलेल्या श्वासांना मुक्त करायचंय | स्पंदनांच्या जाणिवांना व्यक्त करायचंय पिंजरा तोडून भरभरून जगायचंय|| नाजूक नकोत, मजबूत पंख हवेत मला उत्तुंग भरारीसाठी…

Read More Read More

error: Content is protected !!